مجازات نشر اکاذیب چیست؟

مجازات نشر اکاذیب چیست؟ انتشار و ترویج دروغ و کذب بر علیه فرد یا افرادی یا مقامات دولتی و رسمی که به قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد ضرر به دیگری باشد ، انتشار کذب نامیده می شود و مجازات این جرم در قانون پیش بینی شده است. به انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی  نشر اکاذیب گفته می‌شود. جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست، چرا که اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، جرم مطلق است. در این مقاله ، مجازات نشر اکاذیب مورد بررسی قرار می گیرد. اگر سوالی برایتان بی پاسخ ماند، میتوانید از طریق گرفتن مشاوره حقوقی تلفنی از گروه حقوقی صدای وکلا به سوالات خود در ذهنتان پاسخگو باشید.

مجازات نشر اکاذیب

قانون جرم نشر اکاذیب را در زمره ی جرایم مطلق قرار داده است و تحقق آن بستگی به ایراد ضرر ندارد ، بلکه خود عمل کذب موضوع جرم خواهد شد و صرف نتیجه گرفتن در آن ، مد نظر گرفته نشده است .
این جرم مانند همه ی جرائم دیگر دارای سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی است که با وجود آن ها امر جرم محقق می شود، در این عناصر اولا مطلق بودن جرم نشر اکاذیب مورد توجه است نه مقید بودن به گرفتن نتیجه و شرایط دیگر ، ثانیا باید مطلبی که منتشر شده است برخلاف حقیقت ماجرا باشد و اگر ثابت شود که عین حقیقت بوده دیگر جرمی به وقوع نرسیده است، داشتن سوء نیت در امر نشر کذب توسط نشر دهنده نیز مورد توجه قانون قرار می گیرد و اگر نشر دهنده از انجام  کار خود هدف خاصی نداشته و مطلب را با استناد به این که صحیح بوده نشر داده است ، مشمول حکم مجازات نمی گردد.

مجازات نشر اکاذیب چیست؟

مجازات تعیین شده در قانون برای نشر اکاذیب

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیب را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب است؛ این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده ۲۹۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۳ آمده: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا یا راپورت‌ها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا و بدون امضا اکاذیب را اظهار کند یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنویی به غیر وارد شود یا نه ، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین خواهد بود.

اگر متهمی که به نشر اکاذیب در دادگاه کیفری متهم بوده ، جرم او اثبات شود ، مجازات نشر اکاذیب ، مطابق ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به حبس از دو ماه تا دو سال و یا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و باید اعاده ی حیثیت نیز کند و با اعلام در یک جمع یا انتشار اوراق چاپی نسبت به برگرداندن اعتبار فردی که از بین برده اقدام کند.
مجموعه صدای وکلا سعی دارد در کمترین زمان ممکن و با آرامش کامل شما را به یکی از کارشناسان حقوقی در رابطه با موضوع شما مرتبط کرده و با چند دقیقه مشاوره حقوقی تلفنی کمک حال شما باشد.

مجازات نشر اکاذیب چیست؟

جنبه های مختلف جرم نشر اکاذیب

جرم انتشار اکاذیب یک جرم خصوصی به شمار می آید، چون حریم خصوصی فرد را نقض کرده است و بدون دلیل او را در معرض قضاوت نابجای دیگران قرار داده است ، جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب یا گذشت نخواهد بود و اگر شاکی از شکایت خود گذشت کند ، دیگر امر تعقیب و یا مجازات مجرم دنبال نخواهد شد .
گاهی ممکن است در جرم انتشار اکاذیب علاوه بر مجازات های مقرر، قاضی به تشخیص خود مجازات های دیگری را هم برای مجرم در نظر بگیرد.
در مواردی هم که نشر اکاذیب به قصد تهدید امنیت ملی و اقدام علیه نظام باشد ، دیگر به شاکی خصوصی نیازی نخواهد داشت و امر جرم دیگر یک جرم محرض و غیر قابل گذشت خواهد بود و دولت با چنین کسانی سخت ترین برخورد را خواهد داشت و گذشتی را در قبال آنها نخواهد پذیرفت و مجازات شدیدی برای مرتکب در این امر لحاظ خواهد شد.

مجازات جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی چیست؟

امروزه یکی از رسانه هایی که در نشر اکاذیب بیشترین استفاده از آن وجود دارد ، فضای مجازی است که استفاده از آن در زندگی روزمره بیشتر از همیشه تاثیر گذار شده است و نمی توان نقش فضای مجازی را در بین تعاملات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مردم نادیده گرفت، اکنون باید دید مجازات کسی که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب می کند به چه صورت خواهد بود ، در این مقاله  به بررسی ، نشر اکاذیب در فضای مجازی پرداخته شده است .
در ماده ی ۱۸ قانون جرائم رایانه ای، آمده است که هر کس با هدف ضرر به دیگری یا بر هم زدن افکار عمومی یا مقامی رسمی ، به وسیله ی فضای مجازی مطلب دروغی را منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد و به  فرد حقوقی یا حقیقی نسبت دهد ، خواه به آن فرد ضرر مادی یا معنوی برسد یا ضرری از این ناحیه متوجه او نشود و به حیثیت و اعتبار او لطمه وارد شود ، از نظر قانون این عمل او جرم نشر اکاذیب رایانه ای محسوب و به حبس از نود و یک روز تا دو سال و یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می شود .

نشر اکاذیب در فضای مجازی

افرادی که به نشر اکاذیب در فضای مجازی اقدام می کنند ، با خود فکر کرده اند به علت نامشخص بودن نشر دهنده مطلب کذب ، دیگر در مورد نشر مطلب مسئول نخواهند بود اما این فکر اشتباه خواهد بود ، چون با شکایت و اعلام اعاده ی حیثیت کسی که مطلب در مورد او نشر داده شده است ، به راحتی می توان توسط قانون ، نشر دهنده را پیدا و  او را به سزای عمل خود رساند.
در جرم نشر اکاذیب که جرمی خصوصی به شمار می رود تا زمانی که شاکی رضایت ندهد ، امر تحقیق و بررسی ادامه خواهد داشت و در صورت اثبات جرم مجرم به کیفر متناسب با جرم خواهد رسید ، مگر آنکه شاکی رضایت دهد.

اثبات جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی

داشتن سوء نیت در نشر اکاذیب در فضای مجازی یکی از شروطی است که با توجه به آن امر جرم بودن نشر اثبات می شود ، اگر متهم در روند بررسی جرم اثبات کند که قصد او ضرر رساندن یا برهم زدن اذهان عمومی نبوده و مطلب را با اعتقاد به این که صحیح بوده و دروغ منتشر نکرده است ، دیگر مشمول حکم ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد بنابراین دیگر موضوع شکایت رسمیت نخواهد داشت.
در مقابل این موارد اگر اثبات شود که نشر خبر براساس واقعیت بوده نه کذب ، دیگر طرح شکایت به خاطر نشر اکاذیب مطرح نخواهد بود و موضوع شکایت صورت قانونی نخواهد داشت، تشخیص کذب بودن و یا صحت مطالب نشر شده در حیطه ی دادگاه است و دادگاه می تواند صحت و کذب بودن مطالب را بر اساس مستندات به اثبات رساند .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مجازات نشر اکاذیب و موضوعات حقوقی دیگر کارشناسان گروه صدای وکلا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند .
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره حقوقی به روش بسیار ساده و راحت تنها با تماس با شماره:
021-44070277
    سبد خرید
    Open chat
    سلام
    چطور میتونم کمکتون کنم؟