شرایط و وظایف قیم چیست؟

شرایط و وظایف قیم چیست؟ علاوه بر پدر و مادر اداره امور برخی از کودکان بر عهدی شخصی بجز پدر و مادر است که اقدام این عمل در حقوق انتقال قیومت میگویند، که اگر کودکی که پدر و مادر نداشته باشد و حتی جد پدری نداشته باشد باید توسط دادستان و دادگاه برای این کودکان قیمی مشخص شود، علاوه بر این کودکان برای مجانین و اشخاص غیر رشید هم قیم مشخص میشود که انجام این عمل به دلیل حمایت از محجورین است که برای مواظبت از محجور و اداره اموال شخص قیم برای او مشخص میشود. در ادامه به شرایط و وظایف قیم می پردازیم ، اگر سوالی برایتان بی پاسخ ماند میتوانید از طریق گرفتن مشاوره حقوقی تلفنی از گروه حقوقی صدای وکلا به سوالات خود در ذهنتان پاسخگو باشید.

تعریف قیم

قیم به کسی گفته می‌شود که سرپرست و عهده‌دار امور ط

            شرایط و وظایف قیم چیست؟

فل یتیم و متولی امر شخص محجور است. قیم زمانی برای محجور منصوب می‌شود که این شخص، ولی قهری یا وصی نداشته باشد. پسران تا ۱۵ سالگی و دختران تا ۹ سالگی، کودک (صغیر) فرض شده و حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در امور خود اعم از مادی و غیرمادی را ندارند.

همچنین، افراد اصولا تا ۱۸ سالگی، سفیه محسوب می‌شوند و تا رسیدن به این سن، نمی‌توانند در امور مالی خود تصرف کنند. بنابراین پدر یا پدرِ پدر (جد پدری) تا پایان دوران صِغر (یعنی ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) در امور مالی و غیرمالی و نیز تا پایان دوران سَفه (یعنی ۱۸ سال برای تمامی افراد) در امور مالی، عهده‌دار امور فرزندان هستند و می‌توانند هرگونه دخل و تصرفی که به مصلحت آنهاست انجام دهند. به پدر و جد پدری، ولی قهری گفته می‌شود. اگر ولی قهری پیش از سنین ذکرشده فوت شود، می‌تواند شخصی را به‌عنوان وصی جانشین خود کند. در این صورت، وصی، بعد از مرگ ولی قهری می‌تواند تمامی وظایف او را انجام دهد.

شرایط داشتن قیم

قیم که در اصطلاح به آن امین هم گفته  میشود از طریق قاضی برای حمایت ونگهداری اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند انتخاب میشود، مطابق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است، قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد. همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، به منظور انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب کرد که مسلمان نباشد؛ زیرا کفار نمی‌توانند قیم یک فرد مسلمان شوند.
قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد. قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود.
مجموعه صدای وکلا سعی دارد در کمترین زمان ممکن و با آرامش کامل شما را به یکی از کارشناسان حقوقی در رابطه با موضوع شما مرتبط کرده و با چند دقیقه مشاوره حقوقی تلفنی کمک حال شما باشد.

 برخی اشخاص نباید به سمت قیمومت تعیین شوند

کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر؛ همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است، نمی‌توانند به سمت قیمومت تعیین شوند. کسانی نیز که معروف به فساد اخلاق باشند و کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد، از جمله افرادی هستند که نمی‌توانند به عنوان قیم انتخاب شوند.
خویشاوندان اگر صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را بپذیرد.

اشخاصی که نمیتوانند به عنوان قیم انتخاب شوند

1.افرادی که خود قیم دارند و یا تحت ولایت شخص دیگری هستند
2.اشخاصی که صلاحیت ندارند یعنی اینکه جرمی مرتکب شده باشد که برای جرم مجازاتی انتخاب کرده باشند وشخص مجرم شناخته شده باشد صلاحیت قیم شدن را ندارد.
3.اشخاصی که ورشکسته شده اند و هنوز عمل ورشکستگی را تصفیه نکرده اند.
4.اشخاصی که فساد اخلاقی زیادی دارند.
5.در صورتی که اقربای طبقه اول شخص محجور نسبت به محجور دعوایی مطرح نمایند.

شرایط و وظایف قیم چیست؟

وظایف قیم

وظایف قیم بستگی به اموری دارد که برای آن قیم تعین میکنند، موضوعاتی که برای آن قیم مشخص میشود میتواند درباره اداره اموال باشد و یا برای تربیت شخص محجور باشد که هر کدام خود قوانین خاص خود را دارد که باید رعایت شود.
بر اساس قانون شخص قیم نمی تواند بدون اجازه دادستان در اموال غیر منقول شخص صغیر دخل و تصرف داشته باشد اما قیم میتواند در اموال منقول شخص صغیر دخل و تصرف داشته باشد، زمانی که فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمام اموال او چه منقول و چه غیر منقول از صلاحیت قیم خارج شده و به خود شخص صغیر صلاحیت اداره آن را دارد و در صورتی که از اداره قیم نسبت به اموالش ناراضی باشد و شکایتی داشته باشد می تواند شکایت خود را در مراجع قانونی مطرح نماید.

مسائل مالی که بر عهده قیم است

قیم باید قبل از اینکه در امور مالی مولی علیه مداخله نماید یک نسخه از تمامی دارایی مولی علیه تهیه کند و آن را امضاء نماید و تحویل دادستان بدهد تا دادستان نسبت به این میزان دارایی بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهد.
در صورتی که مولی علیه اموال ضایع شدنی داشته باشد بهتر است قیم آن را بفروشد و پول آن را در راهی که به مصلحت مولی علیه است استفاده نماید.
هزینه زندگی محجور مانند هزینه نفقه اشخاص واجب النفقه و هزینه درمان آنها و هزینه بیمارستان و هزینه تربیت فرزندان شخص محجور و ….. در وظایف قیم می باشد و در صورت انتقال قیومت ، بر عهده قیم جدید می باشد که باید به پرداخت تمامی این هزینه ها بپردازند.
قیم باید سالی یک بار حساب محجور را چک و به دادستان اعلام نماید و اگر از زمانی که دادستان تقاضا حساب کرده باشد و قیم از آن مهلت تا یک ماه حساب دقیق اموال محجور را تحویل ندهد از قیومت حذف میشود.

معامله هایی که قیم از جانب مولی علیه انجام میدهد

انجام برخی از معاملات از جانب قیم نیاز به اجازه دارد و در بعضی از معاملات نیازی به اجازه ندارد و بعضی از معامله ها از سوی قیم ممنوع و باطل است مثل معامله ای که قیم با شخص محجور انجام می دهد تا اموالی بین آنها منتقل شود که این معامله به دلیل جلوگیری از سوء استفاده شخص قیم از محجور باطل است.
قیم نمیتواند مال محجور را به شخصی هبه نماید و در صورت انجام این کار قرارداد هبه باطل خواهد بود.

انجام برخی از امور که احتمال دارد اگر توسط قیم انجام شود به زیان محجور باشد توسط دادستان انجام میشود:

1.فروش و یا رهن اموال غیر منتقول شخص محجور
2.اقدام به گرفتن وام برای محجور در صورتی که نیاز به انجام آن نیست
3.در صورت انجام معامله ای که قیم مدیون مولی علیه بشود
4.صلح

نظارت بر عملکرد قیم

برای اینکه به عملکرد قیم نظارت داشته باشیم که کارهای مربوط به شخص محجور و وظایف قیم را به خوبی انجام می دهد یا خیر دادستان اشخاصی را برای نظارت تعیین می کنند که این عمل نظارت را در برخی موارد به صورت کلی و یا جزئی به اشخاص موثق و یا هیئت و یا موسسه واگذار میکنند.
اشخاصی که به عنوان ناظر بر وظایف قیم انتخاب میشوند در صورتی که اقدامی انجام دهند که باعث ضررو زیان به شخص محجور شود باید جبران خسارت نمایند
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد وظایف قیم و موضوعات حقوقی دیگر کارشناسان گروه صدای وکلا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند .
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره حقوقی به روش بسیار ساده و راحت تنها با تماس با شماره:
021-44070277
    سبد خرید
    Open chat
    سلام
    چطور میتونم کمکتون کنم؟