مشاوره ارث تلفنی

گروه مشاوره حقوقی تلفنی صدای وکلا با بهره گیری از مشاوران و وکلای با تجربه و متخصص و با هدف حل تمامی مشکلات حقوقی ارث شما آماده ی مشاوره در تمام ساعات روز به صورت تلفنی و حضوری میباشد. لذا شما میتوانید با یک تماس به پاسخ تمام سوالات خود برسید.

مشاوره ارث تلفنی

مشاوره ارث تلفنی چگونه است و تعریف ارث چیست؟گروه حقوقی صدای وکلا بر این باور است که راحت ترین، سریع ترین و کم هزینه ترین راه برای آگاهی از هر موضوع یا مشکل حقوقی، مشاوره حقوقی تلفنی می باشد. در ادامه اگر بخواهیم به اختصار ارث را تعریف کنیم، باید بگوییم: پس از فوت یک شخص ممکن است که او دارای ماترکی باشد ( اموالی داشته باشد)  که وراث آن شخص پس از اخذ گواهی انحصار وراثت میتوانند ماترک شخص فوت شده را میان خودشان تقسیم نمایند. به این مال و اموالی که به ورثه میرسد ارث می گوییم.

طبقات ارث در مشاوره ارث تلفنی

طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان، نوادگان و فرزندانشان.

طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر و فرزندانشان.

طبقه سوم: عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندانشان.

در صورتی که طبقه اول وجود داشته باشد، طبقه دوم و سوم ارثی نمی برند. برای مثال اگر شخص فوت شده دارای فرزند باشد، دیگر برادر و خواهر و یا عمو، ارثی نمی گیرند.

اقدامات لازم برای مطالبه ارث در مشاوره ارث تلفنی

جهت اینکه ورثه بتوانند سهم الارث خود را مطالبه کرده و در آن تصرف نمایند، در اول نیاز است مشخص بشود که تعداد وراث و اموالی که از شخص فوت شده باقی مانده، چه مقادر می باشد.

در این مورد شورای حل اختلاف، بعد از رسیدگی کردن، یک گواهی نامه به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می نماید که در اختیار وراث قرار می گیرد.

درآگهی حصروراثت از مطلعین خواسته می شود که هرشخص، اگر وصیت نامه ای از شخص فوت شده (حال میخواهد رسمی یا سری و یا عادی باشد) دارد در جریان موضوع رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت برای ملاحظه نمودن شورای حل اختلاف یا خواهان درخواست و دیگر افراد ذینفع ارائه بدهد و شورا، گواهی انحصار وراثت را با رعایت کردن مفاد وصیت نامه، صادر می نماید.

وصیت نامه جعلی در مشاوره ارث تلفنی

تا وقتی که گواهی انحصار وراثت اخذ نشده باشد نمی توان نسبت به تنظیم سند هر یک از اموال شخص فوت شده به ورثه اقدام نمود. در مورد هایی اتفاق می افتد که هر کدام از ورثه ادعا می نمایند که برای مثال، پدرش که فوت شده است یکی از زمین های خودش را به همراه قولنامه به وی منتقل نموده است و امکان دارد این قولنامه جعلی بوده و امضای پدر توسط پسرش امضا و یا جعل شده باشد.

در مورد هایی هم اتفاق می افتد که یکی از وراث وصیت نامه ای تنظیم می نماید که در آن شخص فوت شده، یک سوم اموالش را به نفع او وصیت نموده است.

در موردهایی بوده که شخص فوت شده اموالی داشته و به خاطر اینکه ورثه در خارج از کشور هستند اطلاعاتی از مال و اموال متوفی در دست نداشته و نمی دانند که فوت شده، چه دارایی و در کجا داشته است.

مهر و موم ترکه در مشاوره ارث تلفنی

بعد از اینکه شخصی فوت می کند، نخستین اقدامی که جهت جلوگیری کردن از حیف و میل و تلف شدن احتمالی و یا افراط و تفریط، در باره ی ترکه ی شخص فوت شده متصور است، مهر و موم نمودن ترکه است.

مهر و موم کردن ترکه گاهی اوقات به درخواست اشخاص، صورت گرفته و گاهی وقت ها نیز بدون درخواست ایشان.

اشخاصی که می توانند مهر و موم کردن ترکه را دخواست نمایند:

الف) هر یک از ورثه و یا وکیل ایشان

ب) شخصی که وصیت به نفع وی شده

پ) طلبکارهای شخص وفات یافته که سند رسمی برای طلب خود دارا هستند.

مراحل مطالبه ارث در مشاوره ارث تلفنی

پس از فوت کردن شخص، اگر ورثه ایشان تصمیم بر تقسیم کردن ماترک (مال و اموال) متوفی و سهم الارث داشته باشند بایستی به شیوه ی زیر عمل نمایند:

ورثه می توانند با یک تماس تلفنی با وکیل ارث با تجربه در مجموعه ی صدای وکلا مشورت نمایند تا وکیل ما ایشان را جهت مطالبه ارث و اخذ گواهی انحصار وراثت راهنمایی نماید.

جهت اخذ ارث از ورثه ی دیگر، به این دلیل که نیاز به تنظیم نمودن دادخواست است، ورثه می توانند به شکل حضوری با وکیل ارث مشورت نمایند تا وکیل ایشان را در تنظیم کردن دادخواست راهنمایی کرده و یا وکیل دادخواست ایشان را تنظیم کند.

یکی از سوالاتی که در مشاوره ارث تلفنی به آن پاسخ میدهیم، مدارک لازم جهت مطالبه ی ارث است. در صورتی که ورثه تصمیم داشته باشند که برای مطالبه نمودن ارث، یک وکیل خوب بگیرند بایستی مدارک زیر را همراه داشته باشند.

 1. گواهی فوت
 2. شناسنامه متوفی
 3. شناسنامه و کارت ملی وراث
 4. در صورت امکان، ارائه گواهی انحصار وراثت

اثر قبول ترکه توسط وراث در مشاوره ارث تلفنی

وراث نسبت به ماترک (اموال) شخص فوت شده دو مسئله را می‌توانند اتخاذ نمایند که صراحتا با روش اعلام کتبی (چه سند عادی و چه سند رسمی) ‌قبولی خودشان را به دادگاه اعلام نمایند و یا با روش ضمنی ترکه را قبول نمایند. قبول کردن ضمنی عبارت می باشد از مجموعه عملیاتی که نوعا به مفهوم قبول کردن ترکه است. اثر اصلی قبول نمودن ترکه به عهده گرفتن دیونی است که بر ذمه مورث بوده و هر یک از وراث به نسبت سهم خود مسئول پرداخت کردن تمام دیون متوفی می باشند، مگر اینکه ورثه اثبات نمایند، دین ها زائد بر ترکه هستند یا بعد از وفات متوفی، ترکه (مال و اموال) بدون اینکه آنها تقصیر داشته باشند تلف شده و باقی مانده ی ترکه برای پرداخت نمودن دین ها کفایت نمی کند. اگر هرکدام از این مورد ها اثبات گردد، وراث تکلیفی نسبت به دیون زاید بر ترکه به گردن ندارند.

اگر وراث ترکه را قبول نمایند، در صورت پرداخت کردن دیون، طلبکارها می‌توانند اعمال ماده ۲ قانون نحوه ی اجرا محکومیت های مالی را از دادگاه درخواست کنند و حکم توقیف به ورثه داده خواهد شد. مشاوره ارث تلفنی شما را در تمامی موضوعات مربوط به ارث و میراث راهنمایی میکند تا هزینه، زمان و حق شما تلف نگردد. قبول کردن ترکه یا به شکل مطلق بوده و یا به شکل مشروط. منظور ما از قبول کردن مشروط، قبول ترکه پس از تحریر نمودن ترکه می باشد؛ در این حالت وراث ملزم هستند که دین های متوفی را در حدود صورت تحریر ترکه پرداخت کنند.

وقتی یکی از ورثه ها، ترکه را رد نماید تکلیف ترکه ی رد شده چیست؟ آیا سهم او مابین دیگر وراث قسمت ‌می‌ گردد؟

موضوعی که در مشاوره ارث تلفنی به شما میگوییم این است که رد کردن ترکه به معنی رد نمودن تملک ترکه نمی باشد، به این دلیل که تملک، به حکم قانون و به شکل قهری صورت می‌ پزیرد و اراده ورثه در آن تاثیر ندارد. رد نمودن ترکه به معنی خودداری کردن از تصفیه ی ترکه و رد کردن سمت مدیریت آن می باشد. وراث باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث رد ترکه را به صورت کتبی و یا شفاهی به دادگاه اطلاع بدهند و اگر که ترکه تحریر گشته باشد، این مهلت یک ماهه از تاریخ تمام شدن تحریر ترکه شروع می گردد. اگر که ورثه در مدت ذکر شده نسبت به رد ترکه اقدام نکنند، این سکوت کردن وراث در حکم قبول مشروط ترکه می باشد.

رد کردن ترکه و یا قبول نمودن آن چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ چرا که در هر حالت می ‌بینیم که چه با قبول کردن و چه با رد وارث، مالک ترکه خواهند بود.

اصلی ترین اثر رد ترکه که قطعا در مشاوره ارث تلفنی خواهیم گفت، مسئولیت نداشتن وراث در ایفا کردن دین های متوفی می باشد. چه وراثی که ترکه را قبول نمودند و یا وراثی که رد ترکه کردند، اگر پس از تصفیه کردن ترکه، مالی از ترکه باقی ماند، به نسبت سهم‌الارث ورثه، بینشان تقسیم می‌ گردد. با فرض اینکه برخی وراث ترکه را رد نمایند، وراثی که ترکه را قبول کردند به اداره ترکه ‌پرداخته و وراثی که ترکه را رد نمودند، حق هیچ ‌نوع اعتراض به اقدام های انجام شده را دارا نیستند و اگر که تمامی وراث ترکه را رد نمایند و اگر متوفی برای اداره اموال خود وصی تعیین کرده باشد، تصفیه ی ترکه به وصی سپرده می گردد و در یک فرض هم اگر که وصی تعیین نگشته باشد، دادگاه ظرف یک هفته، کار تصفیه ترکه را به یک یا چند شخص مدیر تصفیه، می سپارد.

مالیات بر ارث در مشاوره ارث تلفنی

ارث به تمامی اموال و بدهی، حقوق و همچنین وظایف شخص بعد از وفات او می گویند که به شخص دیگری انتقال داده می شود و اگر بعد از مرگ کسی، مالی از او به وراث برسد، این دارایی ها، مشمول پرداخت مالیات می شوند. مالیات بر ارث به نوعی مالیات مستقیم است و در مشاوره حقوقی به شما می گوییم که از نوع مالیات بر دارایی می باشد. مهمترین سوالی که در رابطه با این مدل از مالیات طرح می گردد این است که میزان آن چه مقدار است یا چند درصد است و یا به عبارتی دیگر نرخ محاسبه آن به چه شکلی است. در قوانین دوره ی پیشین (متوفیان پیش از95/1/1 ) این نوع مالیات بر اساس اندازه ی ترکه متوفی و تعداد وارث ها متفاوت است: اینگونه که ماترک شخص فوت شده ارزشگذاری می شود و بعد از کسر دین هایی که داشته و هزینه های او، سهم هر ورثه مشخص می گردد و بعد از انجام معافیت ها، بر اساس جدول قانون مالیاتهای مستقیم، اندازه ی مالیات هر ورثه تعیین وپرداخت میشود و پس از پرداخت کردن آم و صدور گواهی واریز این نوع از مالیت، انتقال ترکه ممکن می گردد. اما در قوانین جدید(فوت شدگان پس از 95/1/1) اموال شخص فوت شده، گروه بندی شده و بر اساس گروه مرتبط، میزان متفاوتی دارند.

حالا به بررسی قانون جدید مالیات بر ارث در مشاوره ارث تلفنی می پردازیم:

در مشاوره ارث تلفنی برای شما شرح می دهیم که اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 94/4/31 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، البته گرچه این قانون از اوایل سال 95 اجرایی شده است، ولی با توجه به اثرات مهمی که از نظر اقتصادی دارد، توجه فعالان در عرصه اقتصادی را به خود جلب نموده. متن صریح قانون بسیار کامل و احکام آن کاملا صریح و همچنین در عین حال بنیادی می باشد و آشنا شدن با کلیات آن برای فعالان در عرصه ی اقتصادی و عموم مردم ضروری است.

قانون جدید مالیات بر ارث شامل تغییراتی عمده شده است که به آن ها اشاره می نماییم:

 • در قانون قدیم (فوت شدگان پیش از 95/1/1)، ورثه و یا وکیل یا نماینده قانونی یا قیم ورثه، در اول باید به اداره امور مالیاتی دارای صلاحیت مراجعه و بعد از تسلیم اظهارنامه، گواهی تسلیم اظهارنامه(ماده 31 ق م م) گرفته، تا جهت مراجعه به شورای حل اختلاف برای گرفتن گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند. ولی در این قانون جدید، بدون نیاز به مراجعه کردن به اداره امور مالیاتی میتوانند گواهی حصر وراث را از شورای حل اختلاف اخذ نمایند.
 • در قانون قدیمی تمامی اموال شخص فوت شده، از سمت ورثه در اظهارنامه مالیات بر ارث، اظهار و بعد از محاسبه کردن مالیات، گواهی واریز کردن آن همه اموال به شکل یک جا صادر می گشت. اما در این قانون جدید، وارثان می توانند ماترکه (مال و اموال) شخص فوت شده را به شکل موردی به زمان دقیق نقل و انتقال، اعلام می شود و بعد از پرداخت کردن مالیات، گواهی واریز آن را دریافت نمایند.
 • وارثان در قانون قدیمی باید حداکثر تا شش ماه پس از وفات شخص فوت شده، اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی مرتبط، تقدیم می نمودند. در غیر این شکل مشمول جریمه می گشتند در قانون جدید خبری از جریمه نیست.
 • در مورد نرخ های محاسبه ای ننوع مالیات هم، چنانچه در متن بالا اشاره شد، مشمول تغییراتی شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در گروه حقوقی صدای وکلا تماس بگیرید

گروه حقوقی صدای وکلا با بهره گیری از مشاوران و وکلای با تجربه و متخصص و با هدف حل تمامی مشکلات حقوقی شما آماده ی مشاوره در تمام ساعات روز به صورت تلفنی و حضوری میباشد. لذا شما میتوانید با یک تماس به پاسخ تمام سوالات خود برسید.

 

امروزه با توجه به اهمیت مشاوره و آگاهی از مراحل حقوقی داشتن یک مشاور یا وکیل تلفنی در تمام ساعات شبانه روز که در دسترس شما باشد واجب و ضروری میباشد.

 

بنابر این مجموعه ما سعی دارد با صرفه جویی در زمان و هزینه  با راحت ترین راه ارتباطی شما را به یکی از کارشناسان حقوقی مرتبط کرده و با چند دقیقه مکالمه حقوقی تلفنی آگاهی لازم را نسبت به مسائل خود به دست آورید. 

 

جهت رزرو مشاوره حقوقی تلفنی اطلاعات خود را وارد نمایید

به راحتی میتوانید مشاوره حقوقی خود را رزرو کنید تا مشاوران ما در اولین فرصت با شما تماس حاصل کنند

مشاوران در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس می گیرند

مشاوره ارث تلفنی
  سبد خرید
  Open chat
  سلام
  چطور میتونم کمکتون کنم؟