مشاوره حضانت تلفنی

گروه مشاوره حقوقی تلفنی صدای وکلا با بهره گیری از مشاوران و وکلای با تجربه و متخصص و با هدف حل تمامی مشکلات حقوقی حضانت شما آماده ی مشاوره در تمام ساعات روز به صورت تلفنی و حضوری میباشد. لذا شما میتوانید با یک تماس به پاسخ تمام سوالات خود برسید.

در این مقاله قصد داریم تا قبل از ارائه مشاوره حضانت تلفنی ابتدا مفهوم حضانت را مطرح کنیم. حضانت که عرفا در جامعه ما رواج دارد، به معنی نگهداری و سرپرستی از طفل توسط مادر و پدر می باشد. این مفهوم را در جامعه ما با عنوان حق حضانت می شناسند؛ اما در قانون مدنی برای این مورد ترتیب دیگری در نظر گرفته شده. به این صورت که حضانت فرزندان، حق و تکلیفی است که قانونگذار بر عهده والدین قرار داده است. حق یا تکلیف بودن حضانت هرکدام نتایجی به بار می آورد که عملا حضانت کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد.

در مشاوره حقوقی تلفنی قصد داریم تمامی اطلاعات مورد نیاز در خصوص حضانت فرزند و هزینه های آن، همچنین مشاوره حقوقی در زمینه های نفقه فرزند، میزان نفقه فرزند دختر و پسر، حضانت دائم، حضانت بعد از طلاق را به شما ارائه دهیم.

در ادامه ماهیت حضانت فرزندان و اشخاص عهده دار آن را مورد بررسی قرار دهیم.

1_  برای گرفتن حضانت از پدر چه اقدام هایی باید انجام دهیم؟

نخستین مرحله برای سلب حضانت از پدر ، تنظیم دادخواستی به این منظور است که در این باره جزییات این دادخواست مورد بررسی قرار گرفته و نمونه آن ارائه شده است. شما می توانید جهت آگاهی کامل در این مورد با یک تماس با گروه حقوقی صدای وکلا از مشاوره حضانت تلفنی بهره مند گردید.

2_ دادخواست سلب حضانت از پدر را باید به کدام مرجع قانونی ارائه نمود؟

مرجع رسیدگی به دادخواست مذکور ، دادگاه خانواده می باشد اما قبل از آن برای ارائه دادخواست باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع شود.

3_ دادخواست سلب حضانت را چگونه باید تنظیم کنیم؟

در این دادخواست باید دلایلی که سبب به خطر افتادن مصلحت طفل شده و یا می شود را قید نماییم.

“حضانت فرزند ، حق و تکلیفی است بر عهده والدین“

حضانت فرزند در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است . اما زمانی که یکی از والدین و یا هردوی آنها فوت کنند و یا والدین از هم جدا شوند ، بر عهده گرفتن حضانت فرزندان مطرح می شود که در مشاوره حضانت تلفنی به شما می گوییم که طبق قانون باید تصمیم شایسته ای بر مبنای مصلحت کودک گرفته بشود .

از مجموعه مقرراتی که در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده وجود دارد، می توان فهمید که حضانت فرزند در صورت فوت یکی از پدر یا مادر ،با دیگری خواهد بود. در درجه بعدی شخص عهده دار حضانت فرزند ، عبارتند از جد پدری و  وصی منصوب از طرف آنها که صلاحیت بر عهده داشتن حضانت را دارند.

همچنین اینکه در قانون برای حضانت فرزند پس از طلاق نیز تعیین تکلیف شده. بر همین اساس، حضانت فرزند دختر و پسر تا سن هفت سالگی با مادر است و پس از آن، تا زمان بلوغ بر عهده پدر می باشد.

*مفهوم حضانت فرزندان در مشاوره حضانت تلفنی*

برای اطلاع از مفهوم حضانت فرزند باید تعریف لغوی و اصطلاحی آن را بررسی کنیم. حضانت کلمه ای عربی و از ریشه “حضن” به معنای در آغوش کشیدن مادر است. حضانت در لغت به معنی در بغل گرفتن کودک ، پرورش دادن و یا پروریدن کودک بوده و در اصطلاح عبارت است از نگهداری کودک و حمایت جسمی و عاطفی از او توسط شخصی که طبق قانون برای انجام این کار مد نظر گرفته شده .

ما به شما در مشاوره حضانت تلفنی میگوییم که در قانون مدنی تا به حال تعریفی از کلمه حضانت ارایه نشده. اما برخی از فقیهان در ارتباط با مفهوم حضانت مصداق هایی از آن را گفته اند:

حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، پاکیزه کردن، گذاشتن او در بستر، سرمه کشیدن، شستن لباس های کودک و مانند این ها.

با توجه به مصداق هایی که در مورد مفهوم حضانت ارایه کردیم، می توان مسئله ی حضانت را بیشتر ناظر بر مراقبت و حمایت جسمی از کودک دانست و این مطلب خود می تواند تفاوت حضانت با قیمومیت باشد.

با این وجود، حمایت روحی و اخلاقی از کودک نیز دارای اهمیتی می باشد که همیشه متخصصین ما در مشاوره حضانت تلفنی به شما یاد آور می شوند. به همین دلیل کسی که عهده دار حضانت فرزند می شود باید از صلاحیت لازم برای انجام این امر برخوردار بوده و در صورت وجود نداشتن صلاحیت، مجوزی برای گرفتن حضانت از دارنده آن در قانون پیش بینی نشده.

*ماهیت حضانت فرزند در مشاوره حضانت تلفنی*

این موضوع که ماهیت حضانت چیست، همیشه مورد بحث و اختلاف فقیهان بوده.

برخی از آنان بر این عقیده اند که حضانت فرزند حق است. در صورت پذیرفتن این معنی ، مادر و پدر کودک می توانند این حق را از خود سلب کرده و چه بسا هیچ کدام از والدین حضانت فرزند را نپذیرند.

در مقابل، بعضی دیگر بر این اعتقاد دارند که حضانت فرزند تکلیفی است بر عهده پدر و مادر و به این معنی بوده که هیچ یک از آن دو نمی توانند از انجام این تکلیف خودداری نمایند.

قطعا در مشاوره حضانت تلفنی به شما خواهیم گفت که قانون مدنی در مورد ماهیت حضانت کودک چنین پیش بینی کرده است که:

طبق ماده 1168 قانون مدنی « نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است »

بعلاوه اینکه طبق ماده 1172 قانون مدنی هیچ کدام از والدین حق ندارند در مدت زمانی که حضانت طفل بر عهده آنها است از نگهداری او خودداری نمایند.

در صورت خودداری هر یک از والدین، دادگاه می تواند شخصی که حضانت را بر عهده دارد به انجام این کار الزام کند. اگر که الزام کردن او ممکن یا موثر نباشد، حضانت فرزند را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شد و یا اینکه از قبل فوت کرده باشد به خرج مادر تامین می کند.

 همچنین قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲، در مورد اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت باشند، با نظر قانونگذار سال ۱۳۵۳ یکی می باشد. قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، با تصویب کردن ماده ۱۲، به شمارش اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت شوند پرداخت و قانون‌گذار نیز در ماده ۷ از قانون حمایت خانواده، هچنین نمود. ما میخواهیم با مشاوره حضانت تلفنی خدمتی به جامعه ی حقوقی کرده باشیم برای همین مواردی که مستفاد از مواد قانون است را بررسی می نماییم:

به گفته ی قانون، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارا است. بنا بر این، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی نماید.

از عبارت “مادر یا هر شخصی” موارد زیر، استخراج می شود:

تصریح به واژه مادر و سپس به استفاده کردن از حرف “یا”، بیانگر این می باشد که مادر دارای حق تقدم در حضانت است.

کلمه ی “هر شخصی” بر هر کسی به غیر از اولیای قهری نیز دلالت دارد. به این دلیل که:

اول اصالت العموم مستلزم این است که تا وقتی که حکمی به استثنای فرد یا افرادی نشده باشد، مفهوم عام، بر همه افراد، دلالت کند.

دوم این مسئله که پدر و پدر بزرگ که از زمره اولیای قهری می باشند، کم کسانی نیستند که بخواهند از قلم قانونگذار، جا افتاده باشند و در ضمن اینکه تعداد اولیای قهری محدود بوده و شمارش آن باعث سختی کار قانونگذار نمی‌شود.

در مشاوره حضانت تلفنی از جمله ی “حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور” چنین متوجه می شویم که در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۲، تفاوت مشخص و دوری‌ناپذیر حضانت با سرپرستی با قید عبارت ” و یا” به رسمیت شناخته شده است و حضانت، ویژه کودکان می باشد. عبارت “و” به معنی این است که گوینده می‌خواهد چیزی را گوید که از حیث حکم و منزلت در جمله، برابر با چیزی باشد که قبل از واژه ی “و” گفته ‌است. واژه “یا” نیز در جایی به کار می رود که گوینده بخواهد تفاوت بین آنچه قبل از “یا” گفته و آنچه بعد از آن را می‌گوید را بیان نماید. بر پایه آنچه آمد، نگهداری و سرپرستی از شخص محجور، اعم از نگهداری طفل می باشد. زیرا طبق قانون مدنی، اصطلاح و لفظ محجورین، شامل اشخاص زیر می باشد:

صغیر یا همان کودک یا طفل، اشخاص غیر رشید، مجنون یا کسی که دارای اختلال روانی مؤثر در اراده است.

*مقررات پیشین حضانت در مشاوره حضانت تلفنی*

قوانین و مقررات پیشین نیز تا جایی که ممکن بوده است، این چنین نبوده ‌اند که حضانت را صرفاً یک حق یا یک تکلیف حساب کنند. قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز همین که با سکوت خود و لازم الاتباع دانستن قواعد عمومی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به امر حضانت در دادگاه را نیازمند به دادن دادخواست می‌کند، به این معنی است که حضانت را یک حق به حساب آورده است.

*آیین رسیدگی به دعوای حضانت و صلاحیت دادگاه* 

ما به شما در مشاوره حضانت تلفنی می گوییم که صلاحیت دادگاه‌ها بیشتر با مقررات دستوری و امری، تقریر شده و توافق اشخاص در آن نقشی ندارد؛ هرچند که قانون مدنی آن هم از راه معین کردن اقامتگاه قانونی، آن را در رویه ممکن کرده ‌است. در این مورد البته قابلیت تعیین اقامتگاه به‌ شکل قراردادی می باشد که در صلاحیت، دارای نقش می شود وگرنه در واقع، همین شکل از تعیین صلاحیت را، امری و غیرقابل تغییر می‌ کند. زیرا طبق آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌های حقوقی ایران بر اساس تعیین صلاحیت محاکم و محل اقامت خوانده یا محل وقوع یا اجرای عقد یا تعهد یا محل وقوع مال غیرمنقول(در صورتی که موضوع دعوای آن راجع به همان باشد)است.

در مشاوره حضانت تلفنی مطح می شود که اگر دعوای حضانت، به‌طور مستقل طرح گردد و با دعوایی که قبلا اقامه شده باشد نیز در ارتباط کامل نباشند، قواعد عمومی راجع به صلاحیت دادگاه‌ موافق با آیین دادرسی مدنی، مراعات می‌شود.

از آن جا که دعوای حضانت، بیشتر از پیامد های دعوای طلاق می باشد و دعوای حضانت هم در عمل با دعوای طلاق مرتبط است، در آن جایی که دعوای حضانت، بعد از طرح دعوای طلاق یا هنگام آن صورت بپذیرد، طبق آیین دادرسی مدنی، در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که به اصل دعوای طلاق رسیدگی می‌کند.

برای اقامه دعوا و یا تنظیم دادخواست می توانید با مشاوره حضانت تلفنی تماس بگیرید.

*دستور موقت در مبحث حضانت فرزند*

طبق ماده ی ۲۰ از این قانون، هر شخصی که در دادگاه خانواده از اصحاب دعوایی باشد که مرتبط با دعوای حضانت می باشد، این حق را دارد که از همان دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوای حضانت، درخواست دستور موقت دایر بر تعیین تکلیف موقت در مورد حضانت فرزند و هزینه نگهداری طفل را کند. دادگاه هم باید بدون فاصله و بدون ‌این که وارد ماهیت و اصل دعوا شود، در مورد این درخواست، تصمیمگیری نماید و آن را به موجب قراری در قالب دستور موقت، جهت اجرای فوری، به جریان اندازد.

 

*غیر علنی بودن رسیدگی به دعوای حضانت فرزند*

علنی بودن رسیدگی در دادگاه می تواند‌ یک ضمانت اجرا جهت عادلانه بودن رسیدگی باشد. در جایی که روزنامه‌ها دارای نماینده باشند یا اشخاص که در دادگاه حاضر باشند، اگر دادرسان از مسیر عدالت بیرون باشند، اشخاص بیشتری شاهد بی عدالتی ایشان خواهند بود و دادرسان جهت حفظ حیثیت و اعتبار خود هم که شده باشد، این عموم و حاضرین را لحاظ خواهند کرد. در این بین، نبایستی دور از چشم داشت که اصل علنی بودن رسیدگی به دعاوی، نباید باعث افشای راز های خصوصی اشخاص باشد و حیثیت خانوادگی مردم، به تباهی رفته تا مراعات این اصل گردد. به همین دلیل، قانونگذار در سال ۱۳۵۳ در قانون حمایت خانواده، با تصویب یک ماده‌، دعاوی خانوادگی را با افزودن ای قید که بدون حضور تماشاچی باشد، غیر علنی توصیف کرد.

برای کسب آگاهی بیشتر از چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت از خدمات مشاوره حضانت تلفنی تنها با یک تماس بهره مند گردید.

گروه حقوقی صدای وکلا با بهره گیری از مشاوران و وکلای با تجربه و متخصص و با هدف حل تمامی مشکلات حقوقی شما آماده ی مشاوره در تمام ساعات روز به صورت تلفنی و حضوری میباشد. لذا شما میتوانید با یک تماس به پاسخ تمام سوالات خود برسید.

 

امروزه با توجه به اهمیت مشاوره و آگاهی از مراحل حقوقی داشتن یک مشاور یا وکیل تلفنی در تمام ساعات شبانه روز که در دسترس شما باشد واجب و ضروری میباشد.

 

بنابر این مجموعه ما سعی دارد با صرفه جویی در زمان و هزینه  با راحت ترین راه ارتباطی شما را به یکی از کارشناسان حقوقی مرتبط کرده و با چند دقیقه مکالمه حقوقی تلفنی آگاهی لازم را نسبت به مسائل خود به دست آورید. 

 

جهت رزرو مشاوره حقوقی تلفنی اطلاعات خود را وارد نمایید

به راحتی میتوانید مشاوره حقوقی خود را رزرو کنید تا مشاوران ما در اولین فرصت با شما تماس حاصل کنند

مشاوران در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس می گیرند

    سبد خرید
    Open chat
    سلام
    چطور میتونم کمکتون کنم؟