عقد شرکت

عقد شرکت چگونه عقدی است

در تعریف اینکه عقد شرکت چگونه عقدی است باید اینگونه گفت: آنچه برای تحقق شرکت ضروری میباشد ، درآمیختن دو یا چند حق مالکیت است به گونه ای که هدف از این درآمیختن رسیدن به یگانگی باشد.بدین شکل که مالکیت های جزء ، اصالت خود را از دست میدهند و در مالکیت مشاع ادغام میشوند و این مالکیت مشاع موجودیتی جداگانه خواهد داشت.
شرکت در ماده 571 قانون مدنی تعریف شده است : ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ”
آنچه در نتیجه تعریف اینکه عقد شرکت چگونه عقدی است واقع میشود این است که دو یا چند نفر ، با اهداف متفاوت ، حقوق خود را با حقوق طرف مقابل مخلوط میکنند و در برابر آن سهمی از مال مشاع میبرند.

در بیان آثار عقد شرکت میتوان به این موارد اشاره کرد :
-عقدی ست معوض.
-عقدی ست تملیکی.
عقدی ست رضایی.
-عقدی ست مستمر.
-اختلاطی ست از یک مبادله و اعطای نیابت در تصرف.

شرکت ممکن است به صورت ارادی واقع شود و یا به صورت قهری.در شکرت ارادی ، مالکین با اراده و انتخاب خود حقوقشان را با دیگران مخلوط میکنند اما در مقابل ، شرکت قهری حالت کسانی ست که در اثر سببی خارج از اراده با دیگران شریک شده اند که مثال اصلی در شرکت قهری اجتماع حقوق ورثه در ترکه است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و نیاز به مشاوره حقوقی جهت تنظیم قرارداد، تنظیم دادخواست و یا اعطای پرونده به وکیل میتوانید به صورت تلفنی، آنلاین و یا حضوری اقدام کرده و از خدمات ما بهرمند گردید.

و یا از تعرفه های بی نظیر ما در راستای بهره مندی از مشاوره تلفنی، آنلاین و یا حضوری با صرف کمترین هزینه و زمان استفاده کنید. موسسه صدای وکلا همواره میکوشد تا برترین خدمات حقوقی را برای شما عزیزان به ارمغان آورد.

    سبد خرید
    Open chat
    سلام
    چطور میتونم کمکتون کنم؟