صدای وکلا

مشاوره تلفنی حقوقی : 9099071782

تماس از طریق تلفن ثابت سراسر کشور بدون گرفتن کد
شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی برای بسیاری از افرادی که درگیر طلاق هستند محل سوال و ابهام میباشد.در صورتی که بعد از مطالعه این مطلب ابهامی برای شما باقی مانده بود میتوانید از طریق شماره تلفن های اعلامی برای طرح پرسش های خود با ما تماس بگیرید.
شرط تنصیف دارایی در قانون ذکر نشده و چنانچه زوج این شرط را نپذیرد طبق قوانین تکلیفی در این مورد نخواهد داشت.
شرط تنصیف دارایی در صفحه هشتم سند رسمی ازدواج درج شده است و چنانچه زوج و زوجه ذیل آن را امضا نمایند این شرط بر روابط حقوقی بعدی آنها حاکم خواهد بود حتی اگر زوج بدون خواندن متن شرط آن را امضا کرده باشد.
شرط تنصیف دارایی به این معناست که چنانچه تحت شرایط مقرر در متن اسناد رسمی ازدواج ، طلاق بین زوجین واقع شود مرد مکلف است تا نصف دارایی خود را به تشخیص دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
لازم به ذکر است که این شرط تنها شامل اموالی خواهد بود که زوج بعد از ازدواج با زوجه به دست آورده باشد و اگر مردی قبل از عقد ازدواج دارایی و اموالی داشته هنگام طلاق چیزی از این اموال به زوجه تعلق نخواهد گرفت.در مورد این موضوع شرط دیگری نیز لازم است که این شرط ،وجود مال در زمان طلاق است. بدین معنا که زوج باید مال را بعد از ازدواج به ست آورده باشد و همچنین در زمان طلاق نیز همچنان در ملکیت زوج باشد.
زوجین میتوانند با توافق خود هر تغییری در این شرط اعمال کنند و قانون در این مورد ممنوعیتی ایجاد نکرده است.
همچنین بهره مندی از مزایای این شرط منوط به ثبت طلاق خواهد بود و صرف تقدیم دادخواست طلاق و حتی صدور حکم در این مورد موجب اجرای مفاد شرط تنصیف دارایی نخواهد بود.
شما میتوانید برای دریافت پاسخ پرسش های خود در مورد معامله به قصد فرار از دین ، استناد به مستثنیات دین و …. با کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی تلفنی صدای وکلا تماس بگیرید.

    سبد خرید