مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی چیست؟

در سالهای نه چندان دور روابط بین مردم بسیار ساده و ابتدایی بوده و تعاملات افراد با اشخاص محدودی انجام میشده است.اما در دنیای مدرن امروز اولا شکل روابط افراد بسیار پیچیده تر از گذشته است و همچنین دایره تعاملات آنها گسترش زیادی داشته است.
بنابراین دلایل احساس نیازی به حضور افراد کارشناس در زمینه مسائل حقوقی و قانونی به وجود آمد که این احساس نیاز عامل ایجاد نهادی به نام مشاوره حقوقی شد.
همچنین شرکت ها و سازمان ها نیز نیازمند مشاوره ی چنین افرادی هستند که در زمینه های حقوقی , کیفری , اداری و … دانش کافی دارند.
اهمیت این امر در حدی ست که معمولا در ادارات و سازمان ها بخش مستقلی در این مورد وجود دارد.
در مورد اشخاص حقیقی نیز این ضرورت کاملا ملموس است. پیچیدگی روابط حقوقی به گونه ای ست که افراد نمیتوانند شخصا این امور را اداره کنند.
اگرچه قانون عامه ی مردم را مورد خطاب قرار میدهد و این همه ی شهروندان هستند که مخاطب قانون واقع میشوند اما بیشتر مردم حتی از مفاد قانون نیز بی اطلاع میمانند.
هر قانونی پس از تصویب در روزنامه رسمی منتشر میشود و 15 روز بعد از این تاریخ لارم الاجرا خواهد بود و فرض بر اطلاع مردم از قانون جدید میباشد.اما این فرض قانونی مبتنی بر واقعیت نبوده و اکثریت جامعه از قوانین بی اطلاع میمانند.در نتیجه ی این مسائل ضرورت بهره مندی از مشاوره حقوقی آشکار میشود.
از جمله مزایای بهره گیری از نهاد مشاوره حقوقی به اختصار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-جلوگیری از اطاله ی دادرسی
-بهینه سازی زمان و هزینه ها
-آگاهی بخشی در مورد دعاوی
-تنظیم قراردادها طبق شرایط قانونی

    سبد خرید