طلاق

شرایط قانونی طلاق چیست؟

طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است (طلق).در فقه اسلامی طلاق را به ” زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص” تعریف کرده اند.
اما در نظام قانونی ایران طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.بنابراین طلاق منحصرا به نکاح دائم اختصاص دارد و نکاح منقطع به وسیله بذل مدت منحل خواهد شد.
از نظر ماهیت حقوقی طلاق , ایقاعی ست از سوی زوج یا نماینده او که مخصوص نکاح دائم است(ماده 1139 قانون مدنی).حتی در مواردی که طلاق با توافق زوجین واقع میشود که اصطلاحا آن را طلاق توافقی مینامند , ماهیت حقوقی آن تغییری نمیکند.
طلاق دارای شرایط , موجبات , تشریفات و انواع خاصی ست که هرکدام احکام خاص خود را دارند.
برخی از شرایطی که در قانون برای طلاق ذکر شده است از شرایط اساسی و ماهیتی ست و برخی دیگر از شرایط صوری و تشریفاتی که عدم رعایت شرایط مزبور موجب بطلان طلاق خواهد بود.
علاوه بر این شرایط , تشریفاتی نیز وجود دارد مربوط به نحوه بیان اراده و شکل بیرونی طلاق که ضروری به حساب آمده است.
درمورد انواع طلاق نیز میتوان به طلاق به اراده زوج , طلاق به درخواست زوجه و طلاق توافقی اشاره کرد که امروزه طلاق توافقی رایج ترین آنهاست.هر یک از این موارد دارای شرایط اختصاصی جدای از شرایط و تشریفات عمومی طلاق است.
شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع و تشریفات طلاق , طلاق توافقی , وضعیت حقوق مالی زوجه , حضانت فرزندان , تنظیم دادخواست طلاق و سایر امور حقوقی خود از مشاوره حقوقی تلفنی بهره مند شوید

تماس شما مساوی است با به دست آوردن اطلاعات کامل حقوقی و شیوه های ارتباط با ما

    سبد خرید