هزینه ها و اجرت حضانت چگونه است

هزینه ها و اجرت حضانت چگونه است

بعد از تعیین شخص عهده دار حضانت مسئله ای مطرح خواهد شد تحت این عنوان که هزینه ها و اجرت حضانت چگونه است ؟ به عبارت دیگر مخارج زندگی طفل  بر عهده چه کسی خواهد بود؟
سوال دیگری که در این زمینه مطرح شده این است که آیا هزینه های حضانت طفل ماهیتا غیر از نفقه است؟ یا آنکه هزینه حضانت جزئی از نفقه محسوب میشود؟
در قوانین ایران حکم صریحی درمورد اینکه هزینه ها و اجرت حضانت چگونه است یافت نمیشود.
گروهی از اساتید و حقوقدانان هزینه حضانت جزئی از نفقه محسوب میشود و ماهیت جداگانه ای ندارد.
اما از برخی مواد قانون مدنی استنباط میشود که هزینه حضانت , غیر از نفقه است.
در مورد موضوع مورد بحث دو ماده ی مرتبط در قانون مدنی به چشم میخورد . مواد 1199 و 1172 که به ترتیب مقرر میدارند :
“نفقه اولاد بر عهده پدر است , پس از فوت پدر یا عدم قدرت او  به انفاق , بر عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب ؛ در صورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آنها , نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد , با رعایت الاقرب فالاقرب , به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است ؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند ؛ نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند. ”
“هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن هاست از نگاهداری او امتناع کند ، در صورت امتناع یکی از ابوین ، حاکم باید به تقاضای مدعی العموم ،  نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت بر عهده اوست ، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تامین کند. “و
مشاوره حقوقی در تمام زمینه های مرتبط با قوانین به شما کمک میکند تا با اطمینان قدم برداشته و در مسیر درست حرکت کنید…
بنابراین بهتر است تا در مورد مشکلات خود به یک متخصص در مسائل حقوقی (وکیل و مشاور حقوقی) اعتماد کرده و پرونده خود را به ایشان بسپارید.
جهت کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر مشاوره تخصصی خود را دریافت نمایید.
همچنین میتوانید به صورت آنلاین از مشاوره حقوقی ما بهرمند گردید.
نمونه منبع حقوقی:
    سبد خرید