بایگانی برچسب: مدت اجاره

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

اجاره چیست

اجاره چیست یعنی قانون مدنی در ماده ۴۶۶ در تعریف عقد اجاره بیان میدارد : ” اجاره عقدی ست که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود … ” در ویژگی های عقد اجاره میتوان به موارد زیر اشاره کرد. شرایط عقد اجاره چیست ۱-اجاره عقدی تملیکی ست ؛ در مدت اجاره مستاجر , […]

    سبد خرید