بایگانی برچسب: مجازات حمل اسپری فلفل

توسط مقالات در:

مجازات حمل اسپری فلفل یا شوکر چیست؟

مجازات حمل اسپری فلفل یا شوکر امروزه برخی افراد به ویژه بانوان ابزاری از جمله اسپری فلفل یا شوکر را برای دفاع از خود حمل میکنند. اما باید توجه داشت که طبق ماده ۱۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ , مجازات نگهداری یا حمل شوکر غیرمجاز ۹۱ […]

    سبد خرید