بایگانی برچسب: قرارداد

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

سفته های ضمانت حسن انجام کار

در بسیاری از موارد کارفرمایان هنگام استخدام افراد اقدام به دریافت سفته به عنوان ضمانت میکنند که موجب ایجاد مشکلات عدیده میشود. برای کاهش این مشکلات لازم است شماره سفته در قرارداد استخدامی ذکر شود و حتما در خود سفته علت صدور آن مرقوم شود با عناوینی مثل بابت حسن انجام کار یا بابت تضمین […]

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

چگونگی مطالبه حقوق کارگران از مالک جدید کارگاه

اصل تداوم کارگاه که برای حمایت از طبقه کارگر وضع شده است در ماده ۱۲ قانون کار تجلی پیدا کرده است که به موجب این ماده , خریدار جدید مالک کارگاه و جانشین کارفرمای سابق در پرداخت حقوق کارگران است. هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از فروش و رهن و اجاره […]

    سبد خرید