بایگانی برچسب: قانون کار

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

چگونگی مطالبه حقوق کارگران از مالک جدید کارگاه

اصل تداوم کارگاه که برای حمایت از طبقه کارگر وضع شده است در ماده ۱۲ قانون کار تجلی پیدا کرده است که به موجب این ماده , خریدار جدید مالک کارگاه و جانشین کارفرمای سابق در پرداخت حقوق کارگران است. هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از فروش و رهن و اجاره […]

    سبد خرید