بایگانی برچسب: عقد اجاره

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

اجاره چیست

اجاره چیست یعنی قانون مدنی در ماده ۴۶۶ در تعریف عقد اجاره بیان میدارد : ” اجاره عقدی ست که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود … ” در ویژگی های عقد اجاره میتوان به موارد زیر اشاره کرد. شرایط عقد اجاره چیست ۱-اجاره عقدی تملیکی ست ؛ در مدت اجاره مستاجر , […]

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

هزینه نقاشی ساختمان پس از عقداجاره چگونه است؟

یکی از موارد اختلاف بین موجر و مستاجر پس از تخلیه عین مستاجره مسئولیت هزینه نقاشی و تعمیرات ساختمان است. مطابق ماده ۵۰ قانون مدنی , چنانچه مورد اجاره بدون تعدی و تفریط از سوی مستاجر تلف یا مستهلک شود , مستاجر مسئول نیست. اما در صورتیکه از مورد اجاره سواستفاده شود و یا بر […]

    سبد خرید