بایگانی برچسب: سفته

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

سفته های ضمانت حسن انجام کار

در بسیاری از موارد کارفرمایان هنگام استخدام افراد اقدام به دریافت سفته به عنوان ضمانت میکنند که موجب ایجاد مشکلات عدیده میشود. برای کاهش این مشکلات لازم است شماره سفته در قرارداد استخدامی ذکر شود و حتما در خود سفته علت صدور آن مرقوم شود با عناوینی مثل بابت حسن انجام کار یا بابت تضمین […]

توسط مقالات در:

سفته چیست

مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت , سفته سندی ست که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. مسئله مهم در مورد سفته , بحث واخواست سفته است.اگر دارنده در موعد مقرر در قانون تجارت , […]

    سبد خرید