بایگانی برچسب: تنظیم قرارداد

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

سفته های ضمانت حسن انجام کار

در بسیاری از موارد کارفرمایان هنگام استخدام افراد اقدام به دریافت سفته به عنوان ضمانت میکنند که موجب ایجاد مشکلات عدیده میشود. برای کاهش این مشکلات لازم است شماره سفته در قرارداد استخدامی ذکر شود و حتما در خود سفته علت صدور آن مرقوم شود با عناوینی مثل بابت حسن انجام کار یا بابت تضمین […]

توسط مقالات در:

تفاوت حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی

از نظر اصطلاحی “حق سرقفلی” از ” حق کسب و پیشه و تجارت”  متمایز است. حق کسب و پیشه و تجارت در اثر فعالیت هایی ایجاد میشود  که معمولا مستاجر در محل عین مستاجره انجام میدهد و بر ارزش ملک می افزاید. خوش رفتاری با مشتریان , منصف بودن در قیمت گزاری , ارائه ی […]

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

اجاره پارکینگ

مسئله ی جدیدی که در اخیرا در آپارتمانها بروز پیدا کرده است ؛ مسئله ی اجاره دادن انباری و بخصوص پارکینگ جدا از خود ملک است. به این صورت که مالک عین , پارکینگ یا انباری مختص واحد خود را به شخص دیگری (غیر از ساکنین آپارتمان) اجاره میدهد و ماهانه مبلغی از وی دریافت […]

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

ویژگی های بیع چیست؟

ماده ۳۳۸ قانون مدنی ، بیع را اینگونه تعریف میکند:”بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم“. در مورد آثار بیع به اختصار میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-بیع عقدی تملیکی ست ۲-بیع عقدی معوض است ۳-بیع عقدی لازم است ۴-در بیع ، لازم است مبیع عین باشد. اثر اصلی و تجزیه ناپذیر […]

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

بیع چیست؟

در نظام حقوقی ایران و برگرفته از فقه امامیه عقود و قراردادها از یک منظر به عقود معین و عقود نامعین تقسیم میشوند. این تقسیم  بندی از نظر ذکر قواعد و مقررات خاص هر عقد در نص قانون ایجاد شده است. برخی قراردادها در قانون موادی را به خود اختصاص داده اند و قانونگزار مقررات […]

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

هزینه نقاشی ساختمان پس از عقداجاره چگونه است؟

یکی از موارد اختلاف بین موجر و مستاجر پس از تخلیه عین مستاجره مسئولیت هزینه نقاشی و تعمیرات ساختمان است. مطابق ماده ۵۰ قانون مدنی , چنانچه مورد اجاره بدون تعدی و تفریط از سوی مستاجر تلف یا مستهلک شود , مستاجر مسئول نیست. اما در صورتیکه از مورد اجاره سواستفاده شود و یا بر […]

    سبد خرید