بایگانی برچسب: انتقال ملک

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

ویژگی های بیع چیست؟

ماده ۳۳۸ قانون مدنی ، بیع را اینگونه تعریف میکند:”بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم“. در مورد آثار بیع به اختصار میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-بیع عقدی تملیکی ست ۲-بیع عقدی معوض است ۳-بیع عقدی لازم است ۴-در بیع ، لازم است مبیع عین باشد. اثر اصلی و تجزیه ناپذیر […]

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

بیع چیست؟

در نظام حقوقی ایران و برگرفته از فقه امامیه عقود و قراردادها از یک منظر به عقود معین و عقود نامعین تقسیم میشوند. این تقسیم  بندی از نظر ذکر قواعد و مقررات خاص هر عقد در نص قانون ایجاد شده است. برخی قراردادها در قانون موادی را به خود اختصاص داده اند و قانونگزار مقررات […]

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

نحوه تنظیم قولنامه

نحوه تنظیم قولنامه در خرید املاک از اهمیت بسزایی برخوردار است و شمار بالای پرونده های موجود در دادگاه ها گویای این اهمیت است. لازم است که حتما سند ملک و مطابقت مشخصات فروشنده را شخصا بررسی کنید. مطمئن شوید ملک در وثیقه نباشد و مشاعات در سند قید شده باشد. مهم است که تاریخ […]

    سبد خرید