تنظیم دادخواست

چگونه تنظیم دادخواست صورت می گیرد؟

به موجب ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی:”شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است…”
اقامه دعوا در واقع با تنظیم دادخواست به عمل می آید.  دادخواست اصولا دعوایی اقامه نمیشود و دادگاه نیز قادر به رسیدگی نخواهد بود.
اما دادخواست در صورتی قانونی تلقی شده و موجب آغاز رسیدگی خواهد بود که تحت شرایط مخصوصی تنظیم شده باشد که در مواد 51 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به این شرایط اشاره شده است که فقدان هریک موجب ضمانت اجرای خاصی خواهد بود.
لازم است دادخواست شامل موارد ذیل باشد:
دادخواست باید به زبان فارسی تنظیم شود.
– بر روی برگ های چاپی مخصوص باشد.
-شامل نام و نام خانوادگی و نام پدر و سن و دیگر مشخصات ضروری خواهان باشد.
-شامل مشخصات وکیل باشد.
-حاوی مشخصات ضروری خوانده باشد.
-خواسته و بهای آن تعیین شده باشد.
-جهات مطالبه و استحقاق خواهان ذکر شده باشد.
-درخواست خواهان قید شده باشد.
-ادله و وسایل اثباتی خواهان تعیین شده باشد.
– به امضای خواهان رسیده باشد.
با توجه به جزئیات تنظیم دادخواست بهتر است این امر را به کسانی که دانش حقوقی لازم و کافی دارند بسپارید تا از تضییع وقت و هزینه دادرسی اجتناب شود. موسسه ی ما با چندین روش میتواند به افرادی که نیاز به تنظیم دادخواست دارند کمک برساند.

روش تلفنی: شما می توانید با تماس به این موسسه به راحتی برای دادخواست خود بدون صرف وقت و هزینه ی زیاد مشاوره شوید.

روش انلاین: شما میتوانید با درگاه بانکی سایت ما و واریز مبلغ مشخص و ثبت اطلاعات حدودی ، دادخواست خود را تحویل بگیرید.

    سبد خرید